پنجمین نمایشگاه تجهیزات دانپزشکی و دومین کنگره ملی حیوانات همراه مهر ماه ۹۶

پنجمین نمایشگاه تجهیزات دامپزشکی و دومین کنگره ملی حیوانات همراه

مکان:هتل المپیک تهران

زمان: ۱۱ ام تا ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۶

ساعات بازدید ۱۰ ای۲۲

میزبان حضورتان با نمیش محصولات مدرن دامپزشکی هستیم

گلوکومتر مخصوص سگ و گربه

لامپ وود دامپزشکی

ایی سی جی موبایل پرتابل

کتون متر نواوت