اولین همایش بین المللی و انجمن علمی بیماری های داخلی دام های بزرگ ایران

اولین همایش بین المللی و انجمن علمی بیماری های داخلی دام های بزرگ ایران

مکان:هتل المپیک تهران

زمان: ۴ ام تا ۶ مهر ماه ۱۳۹۶

ساعات بازدید ۸ الی ۱۸

میزبان حضورتان با نمیش محصولات مدرن دامپزشکی هستیم

ایی سی جی موبایل پرتابل

کتون متر نواوت مخصوص دام های شیری برای کنترل و تشخیص تحت بالینی کتوز(محصول نوابیومدیکال آمریکا)