حمایت از حیوانات

شرکت تجهیزات پزشکی و دامپزشکی دیبا سلامت رامان حمایت از حیوانات بی سرپرست و همچنین پناهگاه های نگهداری از حیوانات را جزء مکمل و لاینفک رسالت  سازمانی و ماموریت خود در حوزه تشخیص و درمان دامپزشکی میداند.

علاوه بر وظیفه اخلاقی هر انسانی در کمک به مخلوقات پروردگار به علت گره خوردن زندگی حیوانات به زندگی شهری لازم است توجه ویژه ای به این بخش شود زیراکه حمایت و نگهداری از این حیوانات و پیشگیری از بیماری های زئونوتیک بین انسان و حیوان مساله ای است که هیچگاه نمی توان ار آن به آسانی عبور کرد

کمپین

لذا از تمامی همشهریان محترم دعوت مینماییم تا با عضویت در این کمپین سراسری حمایت از حیوانات بی سرپرست سهم محبت خود را با حیوانات به اشتراک گذارند.

کمپین حمایت از حیوانات